תקנון ותנאי שימוש

עם כניסתי לאתר וכתנאי לשהייתי בו, הנני מאשר את התקנון ותנאי השימוש הבאים:

תקנון www.pincase.co.il (להלן: האתר)

ברוכים הבאים לאתר פנקס אינדקס חיפוש עורכי דין בישראל (להלן: "האתר").

לפני השימוש באתר יש לקרוא את תקנון זה והשימוש באתר מהווה את הסכמתכם לתקנון זה.

 1. השימוש באתר ותכניו הינו באחריותם הבלעדית של גולשיו ומשתמשיו מכל סוג, אנשים פרטיים ועורכי דין – נשים וגברים (להלן: "המשתמשים").
 2. בעלי האתר ו/או מפעילי האתר https://www.pincase.co.il ו/או מי מטעמם (להלן: "מפעילי האתר") אינם אחראים בשום צורה ישירה או עקיפה לתכני האתר לרבות לתגובות, מאמרים, סרטונים, ביקורות, חוות דעת, אזכורי דינים, פסקי דין או חוקים, תשובות, טקסטים, עיצובים, תוכנות, סמלים, קודי מחשב, תכנים, פיסות מידע, מדריכים, יישומים, קבצים גרפיים, עצות, המלצות וכל מצג אחר מכל סוג שהוא (להלן: "תכני האתר").
 3. כל זכויות הקניין הרוחני והיוצרים באתר ותכניו הינם של מפעילי האתר.
 4. מפעילי האתר יוכלו להפסיק את פעילות האתר לשיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מראש.
 5. תכני האתר אינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לו בשום צורה.
 6. ייתכן וקיימות שגיאות וטעויות בתכני האתר.
 7. תכני האתר הינם חלקיים וכלליים בלבד.
 8. מפעילי האתר יכולים לשנות את תכני האתר לשיקול דעתם הבלעדי, לרבות להוסיף ולהסיר תכנים.
 9. כל הסתמכות על תכני האתר הינה באחריות המשתמשים בלבד.
 10. המשתמשים מסכימים לקבל פניות ותשובות על פניות ושאלות שלהם באתר, ממפעילי האתר ו/או עורכי דין.
 11. המשתמשים מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר בנוגע לשימוש באתר ותכניו.
 12. המשתמשים מסירים ממפעילי האתר כל אחריות בקשר לשימוש באתר ותכניו.
 13. מפעילי האתר אינם מחויבים לענות לשאלות, לפניות והודעות שנשלחו באתר.
 14. תכני האתר ותשובות עורכי הדין אינם מהווים המלצה משום סוג לרבות לא לנקיטת הליכים כלשהם או הימנעות מהם.
 15. תכני האתר אינם מהווים המלצה על עורך דין או עורכת דין כלשהם.
 16. תכני האתר כלליים בלבד ולכן על המשתמשים לפנות לעורכי דין מתאימים לצורך ייעוץ משפטי ספציפי למקרה שלהם.
 17. תכני האתר אינם מהווים המלצה על נותני שירותים כלשהם.
 18. תשובות והודעות למשתמשים באתר אינן מהוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ.
 19. אין באזכור עורכי דין או נותני שירותים מסוימים באתר כדי להמליץ עליהם.
 20. תכני האתר אינם מהווים המלצה לנקוט או להימנע מביצוע פעולה מסוימת.
 21. למפעילי האתר אין כל אחריות מכל סוג שהוא לגבי נזק כלשהו ישיר או עקיף כלפי המשתמשים, לרבות לא ביחס לפניות המשתמשים לעורכי דין.
 22. מפעילי האתר אינם אחראים לדיוק ומהימנות תכני האתר.
 23. מפעילי האתר ישתדלו לשמור על פרטיות המשתמשים אך אינם מבטיחים הגנה מלאה. המשתמשים פוטרים את מפעילי האתר מכל אחריות שהיא בגין נזק כלשהו ישיר או עקיף שייגרם למשתמשים כתוצאה מדליפת פרטיהם.
 24. מפעילי האתר אינם אחראים לבעיות מכל סוג שעלולות לקרות במחשבי המשמשים לרבות לציוד ותוכנות, כתוצאה מהשימוש באתר.
 25. באחריות המשתמשים בלבד לוודא את אמינות תכני האתר.
 26. מפעילי האתר אינם אחראים בשום אופן לנזק כלשהו ישיר או עקיף שייגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר ותכניו.
 27. מפעילי האתר אינם אחראים לעגמת נפש כלשהי ישירה או עקיפה שתיגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר ותכניו.
 28. על המשתמשים בלבד החובה לבדוק את נכונות תכני האתר.
 29. אסור למשתמשים להפיץ דואר זבל באתר.
 30. בהרשמה לאתר, על המשתמשים ועורכי הדין למלא פרטים נכונים ומדויקים. מפעילי האתר אינם אחראים לנזק כלשהו ישיר או עקיף שייגרם למשתמשים ו/או לעורכי דין כתוצאה מפניות ושאלות שלא הגיעו ליעדם מכל סיבה שהיא לרבות שהלכו לאיבוד או שנשלחו לכתובת אחרת.
 31. המשתמשים אינם רשאים להסתמך על תכני האתר.
 32. על המשתמשים לפנות לייעוץ משפטי חיצוני נקודתי למקרה שלהם ולמפעילי האתר אין אחריות לתוצאות ייעוץ שכזה. למען הסר ספק, מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק שהוא ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מייעוץ שכזה.
 33. אסור למשתמשים לכרות מידע מהאתר בשום אמצעי.
 34. מידע אישי המועבר באתר הינו חסוי, מיועד לנמען בלבד ואין להעבירו לצד ג'.
 35. המשתמשים אינם רשאים לפרסם או להפיץ בצורה כלשהי לצד ג' את תכני האתר.
 36. המשתמשים אינם רשאים לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר.
 37. המשתמשים אינם רשאים להעלות באתר תכנים בעלי אופי לא חוקי, מטרידים, מפירי זכויות, מסיתים, פוגעים, משמיצים, עוקבים או גורמי וירוסים או תקלות למיניהם.
 38. משתמשים המקבלים תשובות למיניהן באתר, חייבים לשמור אותן אצלם בלבד ולא להפיצם לצד ג' בשום צורה שהיא.
 39. אסור למשתמשים הפונים לעורכי דין באתר לפרסם בצורה כלשהי באתר.
 40. משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה עלולים להיתבע בגין נזקים ישירים או עקיפים שייגרמו למפעילי האתר ו/או למשתמשים אחרים ו/או לעורכי דין כתוצאה מההפרה. כמו כן, על המשתמשים יהיה לשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק שהוא ישיר או עקיף שייגרם להם.
 41. המשתמשים באתר זכאיים לגלוש חופשי באתר ללא הגבלת זמן ו/או לכל החיים, למעט במקרה שהאתר הושבת באופן זמני או קבוע מסיבות שאינן תלויות במפעילי האתר לרבות חבלה באתר על ידי צד ג' כגון: האקרים. במקרה של השבתת האתר באופן זמני או קבוע כתוצאה מחבלה כאמור, המשתמשים באתר לא יוכלו לדרוש או לתבוע החזר כספי ממפעילי האתר.
 42. המידע המוצג באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה ו/או חוות דעת מכל סוג שהם.
 43. על המשתמשים לפנות לייעוץ משפטי מקצועי פרטי וספציפי טרם נקיטת כל הליך או הימנעות מנקיטת הליך.
 44. כל הסתמכות על תכני האתר היא באחריות המשתמשים בלבד.
 45. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר.
 46. על האתר, תכני האתר ומפעילי האתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
 47. בכל הקשור לאתר, תכניו ומפעיליו, מקום השיפוט יהיה בבתי משפט בתל אביב והמרכז.